Ψηφιακές δεξιότητες
Επιμόρφωση

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ “ΕΝΟΡΑΣΗ”

Την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023, στις 15:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παπασιοπούλου 2-4, θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα με τίτλο «Ένα Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υπηρεσία του Ανθρώπου και του Πολιτισμού» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει την παρουσίαση του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΕΝΟΡΑΣΗ-Ευφυές Οπτικοακουστικό Σύστημα Ενίσχυσης της Εμπειρίας και της Προσβασιμότητας στον Πολιτισμό», καθώς και των στόχων, των επιτευγμάτων και της αναμενόμενης απήχησής του, και τέλος του ολοκληρωμένου Συστήματος “ΕΝΟΡΑΣΗ”, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου.

Στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχει το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Intracom Telecom και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου φορετού συστήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων μειωμένης όρασης και τυφλών, να προσπελαύνουν και να περιηγούνται σε ανοικτά περιβάλλοντα υψηλής πολιτισμικής και τουριστικής αξίας και να βιώνουν με μοναδικό τρόπο αυτή την εμπειρία τους. Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει τη θέση του χρήστη σε μια περιοχή ενδιαφέροντος, το περιβάλλον του, τα αντικείμενα πολιτισμικού / τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής, εμπόδια ή κινδύνους γύρω του, και του παρέχει οδηγίες όχι μόνο για περιήγηση, αλλά και για την εξατομικευμένη ξενάγησή του στην περιοχή αυτή.

Το προτεινόμενο σύστημα ολοκληρώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστικής όρασης και φωνητικής αλληλεπίδραση σε περιβάλλον επεξεργασίας και διαμοιρασμού της πληροφορίας μέσω υπολογιστικού νέφους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου . Τ1ΕΔΚ-02070).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και παράλληλη μετάδοση livestreaming). Για τη διαδικτυακή συμμετοχή στην Ημερίδα μέσω Microsoft Teams, ακολουθείτε το παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Για την αναλυτική παρουσίαση του έργου ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
http://www.enorasi-project.com/

Leave a Reply