Επιστήμες Φιλολογίας
Τριτοβάθμια

ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΄΄BSEMR΄΄

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ – ILABSEM, https://ilabsem.web.auth.gr/) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://www.eps.auth.gr/en/)  

και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  (https://www.unic.ac.cy/school-of-law/)

ανακοινώνουν την ίδρυση ενός διεθνούς, επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «The Black Sea and Eastern Mediterranean Review – BSEMR».

Το νέο περιοδικό φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό χώρο ανάπτυξης της συζήτησης για θέματα διεθνών σχέσεων στην πολιτική και την οικονομία, την ιστορία, κοινωνικά ζητήματα και θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ακολουθώντας τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές αξιολόγησης των άρθρων που θα φιλοξενεί.

Το BSEMR καλύπτει μια περιοχή που εκτείνεται σε τρεις ηπείρους και η οποία, περιέργως, δεν έχει τύχει ακόμη ανάλογης, ολιστικής προσέγγισης. Πολύ περισσότερο θέλει να καταστεί γέφυρα επικοινωνίας των διαφορετικών πολιτισμών με τις βαθιές ιστορικές τους ρίζες και μέσο προώθησης κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών προτάσεων που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη, δίκαιη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Το Συντακτικό Συμβούλιο (Editorial Board) στο οποίο συμμετέχουν ερευνητές με ισχυρή συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία και η Συντακτική Επιτροπή (Editorial Committee) του BSEMR απαρτιζόμενη από καθηγητές -ριες των δύο ιδρυμάτων διοργανώνουν το ιδρυτικό Συνέδριο του BSEMR στις 11 Ιουνίου 2022 στη Λευκωσία με τίτλο:

«The Black Sea and Eastern Mediterranean in Transition: Energy Geopolitics, Security and Development in a Changing World Order»

(Πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο: https://ilabsem.web.auth.gr/conference-on-the-black-sea-and-eastern-mediterranean-call-for-abstracts/)

Το συνέδριο και εν γένει η ίδρυση του BSEMR συμπίπτει με τις συνεχώς εντεινόμενες εξελίξεις, τις προκλήσεις, τους κινδύνους μα και τις ευκαιρίες για την Παρευξείνια Ζώνη και την Ανατολική Μεσόγειο και αποδεικνύει περίτρανα τη συμβολή των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην προοπτική της δίκαιης, βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Leave a Reply