Επιστήμες Υγείας
Επιμόρφωση

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η Επιτροπή Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας φιλοξενούν στα Ιωάννινα το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και εκπαίδευσης στην Υγεία (QueD 2019) από 8 έως 9 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του ΠΓΝΙ.

Το συνέδριο είναι διεπιστημονικό και διακλαδικό και αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο σύστημα υγείας, καθώς όπως είχε επισημανθεί και στο QueD2018 η ποιότητα και η εκπαίδευση δεν είναι ένα πρόσθετο στα συστήματα υγείας που τα κάνει πιο ελκυστικά, αλλά είναι ο θεμελιώδης τρόπος για να επιτευχθεί σταθερή, ανθρωποκεντρική υγειονομική περίθαλψη μειώνοντας την αβεβαιότητα.

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου αποτελεί να αναδείξει ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή καινοτόμων κλινικών πρακτικών μέσα από την εφαρμογή πρότυπων ποιότητας στον χώρο της υγείας, αλλά και στην Νοσηλευτική κλινική πρακτική.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, Νοσηλευτές όλων των βαθμίδων, γιατρούς, ερευνητές και  φοιτητές στο χώρο της υγείας, διοικητικούς υπαλλήλους που ασχολούνται στο πεδίο της ποιότητας, καθώς επίσης σε στελέχη των γραφείων εκπαίδευσης και ποιότητας των Νοσοκομείων της χώρας. Απευθύνεται επίσης σε συλλόγους ασθενών, αλλά και σε όλους τους πολίτες ως λήπτες και αυστηροί κριτές του συστήματος. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), προφορικές ανακοινώσεις και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου, που θα πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες.

Η προθεσμία υποβολής για συμμετοχή είναι μέχρι 15 Οκτωβρίου. Η εγγραφή και η υποβολή των εργασιών από την ηλεκτρονική σελίδα του συνεδρίου:
https://sites.google.com/view/quality-uhi/αρχική-σελίδα/εγγραφές-συνεδρίου

Leave a Reply