παιδαγωγικά συνέδρια
Επιμόρφωση

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕΡ

Tο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), το οποίο οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 3 Νοεμβρίου, στην Πάτρα. Επίκεντρο των ομιλιών του συνεδρίου θα αποτελέσει:

«Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση:

προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία

παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας».

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών. Η αξιοποίηση των ενδιαφερόντων, καθημερινών εμπειριών και γνώσεων, η νοητική και συναισθηματική εμπλοκή, η διατύπωση των ερωτημάτων, των προβληματισμών, η ανάδυση καινοτόμων ενδιαφερόντων, η φαντασία και η δημιουργικότητα αποτελούν στοιχεία που νοηματοδοτούν κάθε δραστηριότητα και επιτρέπουν στα παιδιά να γίνουν συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία.

Το συνέδριο φιλοδοξεί:

 • Να δώσει βήμα σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς, να συζητήσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται βάσει των σύγχρονων προσεγγίσεων σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση.
 • Να αναδείξει τους παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν σημαντικά την εκπαίδευση των παιδιών, όπως ο ρόλος της οικογένειας, η αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, οι εκπαιδευτικές πολιτικές.

Θεματικές περιοχές 12ου Συνεδρίου:

 • Παιχνίδι, μάθηση και διδασκαλία
 • Πρόγραμμα Σπουδών, επίσημο και αναδυόμενα
 • Διδακτική μεθοδολογία επιμέρους μαθησιακών περιοχών, εφαρμογές, στρατηγικές και πρακτικές
 • Τέχνες και εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση και ποιότητα σε αυθεντικά πλαίσια, δυναμικές και ευέλικτες διαδικασίες
 • Οικογένεια και σχολείο, μεταβάσεις και ενδυνάμωση των παιδιών, δράσεις συνεργασίας
 • Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Αρχική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 • Διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, ένταξη και διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Leave a Reply