Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ

Το Καπετανάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει την πλήρωση 3 θέσεων υποτρόφων σπουδαστών ή φοιτητών που φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και μία θέση υποτρόφων φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αλλοδαπή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι τρεις υποτροφίες αφορούν σε άπορους κατά προτίμηση ορφανούς, επιμελείς φοιτητές, με καταγωγή από το νομό Ηρακλείου, οι οποίοι φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος.

Μία υποτροφία αφορά σε άπορους κατά προτίμηση ορφανούς, επιμελείς φοιτητές, με καταγωγή από το νομό Ηρακλείου, οι οποίοι φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες. Υποτροφίες Καπετανάκειου Ιδρύματος

Leave a Reply