Υποτροφίες
Υποτροφίες

43 YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 43 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

 • 20 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
 • 12 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
 • 2 θέσεις Οικονομικές Επιστήμες
 • 4 θέσεις Επιστημών Υγείας
 • 15 θέσεις Επιστήμες Ζωής
 • 4 θέσεις Ιατρικές Επιστήμες
 • 15 θέσεις Θετικών Επιστημών
 • 1 θέση Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • 2 θέσεις Κοινωνικές Επιστήμες
 • 3 θέσεις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 • 1 θέση Επιστήμες Διοίκησης
 • 3 θέση Επιστήμες Πληροφόρησης
 • 1 θέση Ναυτιλιακές Επιστήμες

Αναλυτικότερα: Προκήρυξη 43 Υποτροφιών Εξωτερικού

Leave a Reply