Υποτροφίες
Υποτροφίες

40 YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

Το ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει 20 υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις στους εξής κλάδους / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

Ναυτιλιακές Σπουδές

Ναυτικό Δίκαιο

Δίκαιο Εταιρειών

Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

Οικονομικές Επιστήμες

Το όριο ηλικίας 26 ετών για σπουδές επιπέδου Master 28 εφ’ όσον ο / η υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός ΑΕΙ 7.0 για σπουδές επιπέδου Master

Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το Ίδρυμα προκηρύσσει 20 υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές
σπουδές Α Κύκλου Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις ίδιες επιστήμες και με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υποτροφίες εξωτερικού. Επιπλέον γίνονται δεκτές αιτήσεις για τον κλάδο της Πληροφορικής

Γ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Ίδρυμα θα χορηγήσει υποτροφίες για Μεταδιδακτορική Έρευνα Μελών
Δ.Ε.Π στον κλάδο των Ναυτιλιακών Σπουδών.
01 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα ως άνω προγράμματα περιέχονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 1 2-02-2021

Ζέφυρου 58Β 175 64 Π Φάληρο Τηλέφωνο 2 1 0 45 89 900
e-mail info@propondis.gr

Leave a Reply