πανεπιστημιακά νέα
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

Το θέμα του φετινού  διαγωνισμού είναι  το ζήτημα των ανισοτήτων που καταγράφονται μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο. Η πρωτοβουλία  του CSR Hellas για τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές  συνεχίζεται με τη διοργάνωση του 5ου κύκλου του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί τον 5ο από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι συνολικά 17 Στόχοι  θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων,  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Ο συγκεκριμένος 5ος Στόχος στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών.

Η   χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των 28 Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στοιχεία 2019), στα θέματα Ισότητας Φύλου  https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/EL. Επίσης, η όποια πρόοδος σημειώνεται, τα τελευταία 15 έτη, είναι κάτω από τον μέσο όρο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-greece

Σε μεγάλο βαθμό, η χαμηλή επίδοση της χώρας μας οφείλεται στα ισχυρά κοινωνικά στερεότυπα καθώς και στις ανισότητες που επικρατούν στον εργασιακό τομέα, όπως χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και σε θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων,  στο χάσμα της μισθολογικής αμοιβής και στις ανεπαρκείς υποδομές για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ευρύτερη ευαισθητοποίηση και προβληματισμός των νέων για την ισότητα των φύλων. Καλούμε τους νέους και νέες να συνεργαστούν σε ομάδες, να ερευνήσουν, να μάθουν, να μελετήσουν και να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο διαγωνισμός  απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών (αποτελούμενες από 3-4 άτομα) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο φοιτητής να βρίσκεται στο δεύτερο έτος σπουδών του και άνω.

Επικοινωνία:

Τηλ. Επικοινωνίας 210-3387422-3

email επικοινωνίας: mailto:info@csrhellas.org

Leave a Reply