Επιμόρφωση

5o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGILE SUMMIT GREECE

Το AGILE SUMMIT GREECE  ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του πέμπτου συνεδρίου με τίτλο “Build great teams that can change the world”. Το επιμορφωτικό συνέδριο θα λάβει χώρα το διήμερο από τις 19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναλυθούν σχετικά θέματα, όπως για παράδειγμα: continuous delivery, οργανωτική αλλαγή που ενεργοποιεί το business agility (επιχειρηματική ευελιξία), σχεδιασμός προϊόντων, exploratory testing, lean start-up thinking, high performance teams.

Τα workshops, τα οποία θα διεξαχθούν 2 ημέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, θα καλύπτουν την εξής θεματολογία:

– Improving organizational agility (https://agilesummit.gr/improving-organizational-agility/) με εισηγητή τον Ben Linders.
– Getting high regression test coverage (https://agilesummit.gr/approval-testing/) με εισηγήτρια την Emily Bache.
– The heart of Agile fundamentals course (https://agilesummit.gr/the-heart-of-agile-fundamentalscourse/) με εισηγητή τον Alistair Cockburn.
– Advanced Agendashift: Coaching and leading continuous transformation (https://agilesummit.gr/facilitating-outcome-oriented-change/) με εισηγητή το Mike Burrows.

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες μηχανικούς λογισμικού, product managers, διευθυντικά στελέχη εταιρειών, οργανωτές ομάδων καθώς και σ’ ελεύθερους επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων για το συνέδριο ή για τα workshops, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Agile Summit Greece (https://agilesummit.gr).

Leave a Reply