Επιστήμες Υγείας
Τριτοβάθμια

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το Κέντρο «Αρχιμήδης» και η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τη Bayer Hellas διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ευκαιρίες Καριέρας & Επιχειρηματικότητα στις Βιοεπιστήμες».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, με έμφαση στους φοιτητές, τους νέους επιστήμονες και τους ερευνητές των Σχολών Επιστημών Υγείας και Θετικών Επιστημών, για τις ευκαιρίες καριέρας στην κλινική έρευνα, τις επιχειρηματικές προοπτικές που παρουσιάζουν οι τομείς της βιοτεχνολογίας (Bio-tech) και των τεχνολογιών υγείας (Health-tech) και το Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης που προσφέρει το Κέντρο Αρχιμήδης.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, με έμφαση στους φοιτητές, τους νέους επιστήμονες και τους ερευνητές των Σχολών Επιστημών Υγείας και Θετικών Επιστημών:
▪ για τις ευκαιρίες καριέρας στην κλινική έρευνα,
▪ τις επιχειρηματικές προοπτικές που παρουσιάζουν οι τομείς της βιοτεχνολογίας (Bio-tech) και των τεχνολογιών υγείας (Health-tech),
▪ και τη δράση «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ», που υλοποιεί το Κέντρο Αρχιμήδης, στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
2014-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05/10/2022 στο Αμφιθέατρο Κοτζιάς (Κτίριο 15) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Για την προσέλευση στην εκδήλωση θα ληφθούν υπόψη τυχόν υγειονομικοί
κανονισμοί που θα ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05/10/2022 στο Αμφιθέατρο Κοτζιάς (Κτίριο 15) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τηλ.: 210 368 9549-52
Email: archimedes@uoa.gr
URL: http://archimedes.uoa.gr/

Leave a Reply