Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Τριτοβάθμια

7ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ “ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

Δράση για το κλίμα, ποιοτική εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, συνεργασία για τους στόχους: αυτοί αποτελούν μονάχα μέρος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν το 2015 από όλα τα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν πλέον παγκόσμιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο τις Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτοί οι 17 Στόχοι (Εικόνα 1), σε συνάρτηση με τους 169 υποστόχους, είναι εξίσου σημαντικοί, αλλά και αλληλένδετοι, απαιτώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξή τους που να ενσωματώνει και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την οικονομική ανάκαμψη και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, ενώ η χώρα σημειώνει πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων την τελευταία πενταετία, κατά μέσο όρο οι τιμές των δεικτών παραμένουν κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ για 16 από τους 17 στόχους (ενώ για τον έναν από αυτούς, το ΣΒΑ #2: μηδενική φτώχεια, βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο όρο).

Ειδικότερα, ο 7ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού θα εστιάσει σε μία μόνο από τις διαστάσεις του ευρέος αυτού ζητήματος, τον κοινωνικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, καλώντας για τη συνεισφορά των φοιτητικών ομάδων στην ανάδειξη πιθανών λύσεων και προτάσεων όσων αφορά στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Για πρώτη φορά, κατά την 7η υλοποίηση του διαγωνισμού, οι εργασίες των νέων θα αποκτήσουν μία πιο διαδραστική διάσταση, αποτελούμενες από:

Α. μία γραπτή εργασία ανάπτυξης του θέματος και εμπεριστατωμένων προτάσεων, όπως κάθε χρόνο,

Β. μία αφίσα σύνοψης των συμπερασμάτων και προτάσεων της εργασίας, προσφέροντας μία γραφική προσέγγιση για την παρουσίαση της εργασίας. Οι αφίσες θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Μάιο 2022, δίνοντας τη δυνατότητα διάδρασης και συζήτησης μεταξύ φοιτητών και αξιολογητών για το περιεχόμενο των εργασιών (οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αφίσας παρακάτω).

Τα βραβεία του φετινού διαγωνισμού θα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και των ευκαιριών ένταξής τους στον χώρο εργασίας, μέσω:

  • ευκαιριών απασχόλησης σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης,
  • παροχής εξοπλισμού που ενισχύει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων στο νέο πλαίσιο εξ’ αποστάσεως μάθησης,
  • άλλων βραβείων που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επιπλέον, κάθε μέλος των τριών νικητριών ομάδων που θα διακριθούν θα λάβει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής από την εταιρία-μέλος AEGEAN AIRLINES με ανοιχτό προορισμό.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Leave a Reply