Ψηφιακές δεξιότητες
Επιμόρφωση

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στις 16, 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2022. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και από το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, να αναδειχτούν μεθοδολογίες αλλά και καλές πρακτικές της ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα ευρύ σύνολο γνωστικών πεδίων.

Ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου για όλες τις κατηγορίες εργασιών: έως 15 Μαΐου 2022 μέσω του συστήματος EasyChair. Οι ανακοινώσεις που θα κριθούν θετικά με διπλή ανώνυμη κρίση και θα παρουσιαστούν στη διοργάνωση θα συμπεριληφθούν σε τόμο πρακτικών. Στον ιστότοπο https://www.ocean.upatras.gr/7c/ , ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά, είναι αναρτημένες οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τη διοργάνωση.

Leave a Reply