Επιμόρφωση

ΈΒΔΟΜΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Mediterranean College ανακοινώνει τη διοργάνωση του έβδομου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικών, Τεχνολογικών, Ανθρωπιστικών & Επιστημών Υγείας, Student Excellence Conference.

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής φοιτητές και απόφοιτοι πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του κολεγίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών τους, μέσω poster, ή και προφορικά, με στόχο να λάβουν μια υποτροφία για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος του κολεγίου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στον σύνδεσμο την συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.

Η ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου έχει οριστεί στις 31 Μαΐου 2019.