Νέα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμόρφωση

EUROPEAN SafeOnline INITIATIVE – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 500 ΓΟΝΕΩΝ

Το έργο European SafeOnline Initiative (ESOI), το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχο έχει να βελτιώσει τα επίπεδα γραμματισμού στα νέα μέσα των παιδιών και των νέων μέσω της εκπαίδευσης
των γονέων τους.

Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των κινδύνων που συναντώνται στα ψηφιακά περιβάλλοντα και την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την αποφυγή τους, με όραμα ένα ασφαλές διαδίκτυο για όλους. Οι διακεκριμένοι φορείς οι οποίοι υλοποιούν το έργο είναι οι εξής: Athens Lifelong Learning Institute (Ελλάδα), Child Focus (Βέλγιο), Gezinsbond (Βέλγιο), La lingue des familles (Βέλγιο), University of Sofia (Βουλγαρία), West University of Timisoara (Ρουμανία), European University of Cyprus (Κύπρος) και EAVI (Βέλγιο).

Στο πλαίσιο του έργου, το Athens Lifelong Learning Institute υλοποίησε με επιτυχία πάνω από 40 ενημερωτικές συναντήσεις για ομάδες γονέων σχετικά με τον γραμματισμό στα νέα μέσα στην Αττική. Πάνω από 500 γονείς είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις οι οποίες εστιάζονται στις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Διαδίκτυο και ιδιωτικότητα
  2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  3. Διαδικτυακά παιχνίδια
  4. Διαδικτυακός εκφοβισμός
  5. Διαδικτυακές σχέσεις και σεξουαλικότητα

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των συγκεκριμένων ενοτήτων έγινε μετά από έρευνα στις προαναφερθείσες χώρες στην οποία συμμετείχαν παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικοί. Ήδη
έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 2.500 γονείς σε όλη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη
θεματολογία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το φλαμανδικό πρόγραμμα SafeOnline Initiative, που αποτελεί την αφετηρία του παρόντος έργου, βραβεύτηκε το 2018 ως καλή πρακτική από τα #SaferInternet4EU Awards της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Athens Lifelong Learning Institute (https://athenslifelonglearning.gr/) είναι μια ΑΜΚΕ με αντικείμενο την έρευνα και την εκπαίδευση. Κατέχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση εθνικών κι ευρωπαϊκών έργων, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στα μέσα (media literacy).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
https://europeansafeonline.eu/el/.

Leave a Reply