Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2020

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχε στον εθνικό διαγωνισμό που οργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020» στην Κατηγορία «Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες», με την  πρωτοβουλία «Blue Aegean» και προκρίθηκε ως ένας από τους δύο δημόσιους φορείς που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «European Enterprise Promotion Awards 2020” στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2020.

Το «Blue Aegean» έχει δύο πυλώνες δραστηριοτήτων το Blue Hackathon και τα Aegean Living Labs

Το Blue Hackathon ξεκίνησε το 2015 είναι ένας φοιτητικός διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών, για τη γαλάζια οικονομία και τους κλάδους της. Κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι οι μεταφορές στο Αιγαίο και η σύνδεση τους με την τουριστική ανάπτυξη των νησιών, η δημιουργία θέλγητρων για εγκατάσταση και διαβίωση στα ελληνικά νησιά, η διαφορετική αντιμετώπιση των προβλημάτων των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την ταυτότητα και τα βιώματα των νησιών.

Τα Aegean Living Labs είναι ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην γαλάζια επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη, το οποίο  συνδυάζει παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους και βιωματικές μεθοδολογίες με στόχο την κατανόηση θεωρητικών γνώσεων μέσω της πράξης, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες νέους και τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και νέους μέσω «πειραμάτων», να συν-δημιουργήσουν νέες ιδέες και καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις, εμπνεόμενοι από τις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί η τοπικότητα/νησιωτικότητα.

Τα Aegean Living Labs υλοποιούνται μόνο σε νησιωτικές περιοχές (Αγκίστρι Σχοινούσα), ή σε δραστηριότητες που αφορούν νησιά (Aegean Regatta, sailing living lab) με κύριο κριτήριο επιλογής  το μικρό (ή μεσαίο) μέγεθος του νησιού,  τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό  και τη δικτύωση του, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούν οι δύο αυτές συνθήκες στην ελκυστικότητα και στη προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού,  στη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής/νεανικής  επιχειρηματικότητας.

Το Blue Aegean το «τρέχουν» μέλη των Εργαστηρίων Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ), Νησιωτικής και Τοπικής Ανάπτυξης (ΕΤΝΑ) και Διαχείρισης Πληροφορίας (i4M Lab) και το πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω χορηγιών και η συμμετοχή των νέων είναι δωρεάν.

Leave a Reply