Δευτεροβάθμια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα, δράσεις, καινοτόμες πρακτικές στο χώρο του σχολείου με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση της παχυσαρκίας, να δηλώσουν συμμετοχή για το διαγωνισμό του ευρωπαϊκού βραβείου υγείας.

Ο διαγωνισμός υιοθετήθηκε με στόχο να αναδείξει την σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής και τη μείωση του φαινομένου της παχυσαρκίας στους εφήβους, καθώς και στα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Παράλληλα να τονιστεί ο ρόλος που διαδραματίζει το σχολικό περιβάλλον προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δυνατό να αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα έως την 13 Μαΐου, στις 10:00 π.μ.