Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Επιμόρφωση

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η εισαγωγή των σπουδαστών/ στριών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Αναλυτικότερα: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Leave a Reply