Επιστήμες Αγωγής
Επιμόρφωση

11ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στα πλαίσια της προσπάθειας για παροχή περαιτέρω εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών, ειδικών θεραπευτών και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι απασχολούνται στην ειδική αγωγή, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, αποφάσισε τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια ειδικής αγωγής θα συμπεριλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτικό μέρος (βιωματικές ασκήσεις, εκπαίδευση με εποπτικό υλικό, διαλέξεις και παρουσιάσεις παιδαγωγικών εργαλείων, πρακτική εξάσκηση σε δημόσιους φορείς και σχολικές μονάδες (ΣΜΕΑΕ), καθώς και εκπαίδευση στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης με ειδική θεματολογία.

Οι κύριοι σκοποί του σεμιναρίου αποτελούν:

Α. Η επιμόρφωση σε ενότητες που αφορούν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Β. Η πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Γ. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

Η διάρκεια του σεμιναρίου έχει οριστεί από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2020. Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: www.developunit.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: developmentalhealth@yahoo.com.

Leave a Reply