Επιστήμες Μηχανικών
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας επτά άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν μηχανικούς, απόφοιτους πληροφορικής και διοίκησης οργανισμών, με μεγάλη εμπειρία.

Αναλυτικότερα, στους παρακάτω συνδέσμους, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)»

Leave a Reply