Επιρροή Social Media στη Ψυχική Υγεία

 (20-05-2017)

social media

        Μία επιστημονική έρευνα διεξήχθη στη Βρετανία με στόχο την συσχέτιση των social media και της ψυχικής υγείας των νέων. Το δείγμα περιελάμβανε άτομα ηλικίας από 14 έως 24 ετών και το μέγεθος ανήλθε σε 1.479 άτομα. Κριτήρια αξιολόγησης ήταν η δημιουργία συναισθημάτων μοναξιάς, άγχους, κατάθλιψης, εκφοβισμού που δημιουργούν τα κοινωνικά δίκτυα.

       Με βάσει τ' αποτελέσματα της έρευνας, το κοινωνικό δίκτυο που έλαβε τις λιγότερες αρνητικές γνώμες όσον αφορά την ψυχική υγεία αποτελεί το YouTube, ενώ μεγαλύτερη αρνητική επιρροή και δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων δημιουργεί το Instagram. Όσν αφορά τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα, το Twitter ακολύθησε στη δεύτερη θέση το YouTube, ενώ το Facebook, έλαβε την τρίτη θέση όσον αφορά τις λιγότερες αρνητικές επιδράσεις στη ψυχική υγεία των νέων.

       Αξίζει να σημιωθεί πως δίκτυα με μεγαλύτερη έμφαση στην εικόνα, όπως το Instragram και το Snapchat, θεωρούνται τα χειρότερα για την ψυχική υγεία των νέων ατόμων που δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα.