Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ COVID-19

Η πανδημία του Covid-19 έφερε ανατροπές στη διεθνή οικονομία και πτώση του διεθνούς εμπορίου αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφορίας, τον τρόπο εργασίας, καθώς και τον προσανατολισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλαγές στη συμπεριφορά των ξένων αγοραστών, τον εξαγωγικό προσανατολισμό, τις διαδικασίες εξαγωγών και τα διαθέσιμα δίκτυα.


Με τις παλιές πρακτικές να φθίνουν, τις Διεθνείς Εκθέσεις και τις Β2Β συναντήσεις ανύπαρκτες και την αδυναμία επιτόπιων επαφών με τα δίκτυα, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών και ανάγκης κοινωνικής αποστασιοποίησης, η εξαγωγική επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες και προκλήσεις στις προσπάθειες διείσδυσης και εύρεση συνεργατών στις ξένες αγορές.


Το σεμινάριο/workshop αυτό εξετάζει το θέμα της πρόσβασης στα κανάλια διανομής εν μέσω δομικών αλλαγών στο διεθνές εμπόριο εξαιτίας της νέας Covid 19 πραγματικότητας, καθώς και τις αναγκαίες αλλαγές και προϋποθέσεις για μια νέα αποτελεσματική επιχειρησιακή στρατηγική διανομής και διαχείρισης των καναλιών.

Θεματολογία

• Τι έχει αλλάξει στο διεθνές εμπόριο στην μετά τον Covid 19 εποχή.
• Η νέα πραγματικότητα, ευκαιρίες και απειλές. Τι αποκαλύπτουν οι σχετικές έρευνες αγοράς.
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την πανδημία στην ελληνική εξαγωγική επιχείρηση.
• Ποιες είναι οι προκλήσεις για τα στελέχη των εξαγωγών και ποια θα είναι η επόμενη ημέρα
• Ποιος είναι ο ρόλος της διανομής στον σχεδιασμό του εξαγωγικού μίγματος marketing.
• Ποιες είναι οι εξελίξεις στα διεθνή δίκτυα διανομής.
• Ψηφιακά κανάλια και ο ρόλος του e commerce
• Πως η πανδημία αλλάζει τον τρόπο επαφής με τα δίκτυα.
• Προϋποθέσεις διείσδυσης στις ξένες αγορές
• Ψηφιακός μετασχηματισμός της εξαγωγικής στρατηγικής
• Αποτελεσματική επικοινωνία με τους ξένους αγοραστές
• Στρατηγικές κάλυψης της ξένης αγοράς-στόχου
• Πρόσβαση στις ξένες αγορές χωρίς τις Εκθέσεις.
• Ενεργητικοί τρόποι εύρεσης συνεργατών. Η έρευνα για τα κανάλια μέσω internet.
• Νέο Β2Β marketing και μοντέλα εισόδου σε ξένες αγορές.
• Μορφές δικτύων διανομής . Πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα κάθε τύπου δικτύου διανομής
• Κριτήρια επιλογής εμπορικών εταίρων & αξιολόγηση συνεργασιών .
• Win Win Β2Β συμφωνίες
• Εκπαίδευση, παρακίνηση και καλλιέργεια αφοσίωσης των διανομέων.

Το κόστος συμμετοχής (195€) καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα. Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 160 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Leave a Reply