πανεπιστημιακά νέα
Επιμόρφωση

EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί για πρώτη φορά, το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη γονική εμπλοκή στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας των εφήβων»

Το μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
  • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
  • Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή αποφοίτους σχολών συναφών προς την εκπαίδευση ή την ψυχική υγεία.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μήνες. Η ημερομηνία έναρξης του έχει οριστεί την 18η Νοεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 12η Ιουνίου 2020. Η επιτυχής διεκπεραίωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από προαιρετικές δια ζώσης βιωματικές-εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.

Μπορείτε να αντλήσετε λεπτομερείς πληροφορίες από το επισυναπτόμενο έγγραφο και από το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος που διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://bit.ly/ΓΟΝΙΚΗ_ΕΜΠΛΟΚΗ

Αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως και την 11η Νοεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση: https://bit.ly/Parental_EKPA

Leave a Reply