Πολιτιστικές Επιστήμες
Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει ελληνογαλλική συζήτηση με θέμα « Ενεργειακές, γεωπολιτικές και κλιματικές κρίσεις : πώς θα επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; ».

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ενεργειακές κρίσεις, οι γεωπολιτικές κρίσεις, που τονίζονται από την πρόσφατη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία… Παρά το συγκεκριμένο και τεταμένο πλαίσιο, το πράσινο σύμφωνο για την Ευρώπη είναι η γραμμή συμπεριφοράς που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει έθεσε ως στόχο την ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050 και μια μείωση κατά 55% των εκπομπών του έως το 2030, σε σύγκριση με το επίπεδό τους του 1990.

Η επιτυχία του θα ενίσχυε τη συνάφεια και τη νομιμότητα της ΕΕ και θα της επέτρεπε να πείσει τους πολίτες της, ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές ως προς το βασικό ρόλο της Ευρώπης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Τι είναι όμως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους και να μην διακινδυνεύσουμε το χειρότερο: αποδυνάμωση των οικονομιών και των κοινωνιών, ευρωπαϊκή αποσύνθεση και περιβαλλοντική και κλιματική αποτυχία; Πώς θα ενισχύσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες και πώς θα βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών ;

Στη συζήτηση αυτή που θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, στις 19.00΄, στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου, με τη συμμετοχή των διακεκριμένων επιστημόνων Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Διευθυντή του Κέντρου Ενέργειας και Κλίματος του Institut français des relations internationales. Ειδικού σε θέματα γεωπολιτικής και ενέργειας  και της Φοίβης Κουντούρη Καθηγήτριας Οικονομικών και Διευθύντριας του Εργαστηρίου Κοινωνικοοικονομικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Leave a Reply