πανεπιστημιακά νέα
Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ

Το Δ.Π.Θ. ανακοινώνει την έναρξη τριών επιμορφωτικών προγραμμάτων εξιδεύκευσης στο ΚΕΔΙΒΙΜ. Πρόκειται για προγράμματα οικονομικών επιστημών, σύγχρονων επιχειρηματικών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης.

Οικονομικών Επιστημών

Η θεματολογία που καλύπτεται αφορά ενδεικτικά -χωρίς να περιορίζεται- στο ΑΕΠ, την ύφεση και ανάπτυξη, τον κρατικό προϋπολογισμό, το δημόσιο έλλειμμα, το χρέος, την  δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, την κεντρική τράπεζα, τις τράπεζες και τον ρόλο τους στη σύγχρονη οικονομία, ανακεφαλαιοποίηση, bail-in και bail-out, τι είναι το χρήμα και πώς δημιουργείται, ο πληθωρισμός, το επιτόκιο, τα ομόλογα, το χρηματιστήριο και τις μετοχές, τα παράγωγα προϊόντα, το συνάλλαγμα, τα κρυπτονομίσματα, το blockchain, την δομή του διεθνούς νομισματικού συστήματος, τα κέρδη από το διεθνές εμπόριο, το νόμο της προσφοράς και ζήτησης καθώς και την κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει με ολοκληρωμένο και πρακτικό τρόπο τα βασικά εργαλεία που είναι απαραίτητα σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος-υπάλληλο επιχείρησης όπως: Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ερμηνεία Οικονομικών Καταστάσεων, Ανάλυση Δεικτών, Κατάρτιση Προγράμματος Χρηματοροών, Δανεισμός-Leasing, Βασικές σχέσεις Τόκου, Απόδοσης, Παρούσα Αξία, Αρχές Marketing-Management, Ηλεκτρονικό Marketing και Προώθηση, Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξοικείωση με Διεθνή Χρηματοοικονομική Ορολογία, ζητήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στρατηγικές εξόδου από την επιχείρηση

Τεχνητή Νοημοσύνη

Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της εφαρμογής των αλγορίθμων της ΤΝ και ΜΜ, χωρίς (απαραίτητα) εμβάθυνση στο μαθηματικό, αλγοριθμικό ή προγραμματιστικό κομμάτι των μεθόδων αυτών. Έτσι, αυτές μπορούν να γίνουν γνωστές και να αποτελέσουν εργαλεία πρακτικής και άμεσα εφαρμόσιμης οικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης-πρόβλεψης από τον κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς προηγούμενη σχετική εξειδικευμένη γνώση.

Σχετικές Πληροφορίες

  1. Οικονομικά για μη Ειδικούς https://kedivim.duth.gr/avada_portfolio/4269/
  2. Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία https://kedivim.duth.gr/avada_portfolio/4298/
  3. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές https://kedivim.duth.gr/avada_portfolio/4280/

Leave a Reply