Κατηγορίες Σεμιναρίων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σεμινάρια διοίκησης

 • Management
 • Operation Management
 • Management Assistant
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Στρατηγικής Επιχειρήσεων, Ηγεσίας και Coaching
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Business Plan
 • Ενδυνάμωση Επιχείρησης και Οργανωσιακή Ανάπτυξη
 • Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Hotel Management – Πλήρης Γνώση Λειτουργίας Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Λόγοι Επιτυχίας ή Αποτυχίας στη Διαδοχή Οικογενειακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Έργων

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING

Σεμινάρια μάρκετινγκ

 • Τραπεζικό Marketing
 • Στρατηγικος Σχεδιασμός Δημοσιων Σχέσεων
 • Η Διαφήμιση ως Εργαλείο Επικονωνιακού Marketing
 • Marketing Μέσω Social Media
 • Η Τέχνη της Επικοινωνίας – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Marketing Υπηρεσιών – Σχεδιασμός, Υλοποίηση
 • Έρευνα Marketing & SPSS
 • Marketing Λιανικού Εμπορίου & Merchandising
 • Web & Internet Marketing για Στελέχη Marketing
 • Digital Marketing
 • Αποτελεσματικές Σύχρονες Τεχνικές Πωλήσεων
 • Πωλήσεις Τραπεζικών Προϊόντων
 • Πωλήσεις με Αμοιβαίο Όφελος για την Επιχείρηση και τον Πελάτη
 • Οικονομικά για Πωλητές
 • Η Σύχρονη Διαφήμιση

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οικονομικές Επιστήμες

 • Ανάλυση Ισολογισμού
 • Επιχειρηματικό Πλάνο, Οικονομοτεχνικές Μελέτες και Επενδυτικοί Νόμοι
 • Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excell
 • Διαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Υπολογισμός Αξίας Επιχείρησης
 • Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις και Κίνδυνοι στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον
 • Bank Analysis
 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Ελεγκτική Τραπεζών
 • Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις
 • Οικονομικά για μη Οικονομικούς
 • Συγγραφή Πρότασης Οικονομικών Προγραμμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Autocad / Σχεδιαστικά Προγράμματα
 • Databases
 • Web Design
 • Computer Accounting
 • Social Media & Internet Marketing
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Επεξεργασία Εικόνας, Animation και Σχεδιαστικά Πακέτα
 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Information Management & Technology
 • Στατιστικές Αναλύσεις SPSS
 • Πιστοποίηση ECDL σε Microsoft Windows & Office
 • Networking
 • Photoshop
 • Cisco Routers

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Επιστήμες Τεχνολογίας Διαδικτύου

 • Corel Draw
 • Adobe Premier
 • Επεξεργασίας Video, Δημιουργίας Οπτικών Εφέ & Animation με τη Χρήση των Adobe After Effects & Adobe Premiere
 • Βασικές Αρχές Φωτογραφίας
 • Αναλογικά Συνθεσάιζερ
 • Τεχνικές Μίξης  Ήχου
 • Τεχνικές Σύνθεσης Μουσικής για Τηλεόραση και Κινηματογράφο
 • Πιστοποίηση Επαγγελματικών δεξιοτήτων Video Editing (Μοντάζ)
 • Ακουστική / Ψυχοακουστική
 • Τεχνική και Δημιουργική Φωτογραφία

E-LEARNING

Σεμινάρια Εξ' αποστάσεως

 • Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση ενός Επιτυχημένου Business Plan
 • Εκπαίδευση Τεχνικών Διαχείρισης Άγχους
 • Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Άγχους και Αλλαγής Συναισθημάτων
 • Ιατρική, Εκπαιδευτική & Εγκληματική Ψυχολογία
 • Προετοιμασία για τις Εξετάσεις IELTS & TOEIC
 • Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων – Cisco Certified Network Professional
 • Photoshop & In Design CS5-6
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προγραμματιστής με τη Γλώσσα Προγραματισμού C++
 • Ρώσικη Γλώσσα για Επιχειρηματίες
 • Business English (Αγγλικά για Επιχειρηματίες & Στελέχη)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμες Ψυχολογίας

 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής
 • Κατάθλιψη, Κλινική Διάγνωση και Θεραπεία
 • Εκπαίδευση στο Προβλητικό Τεστ για Παιδιά Fairy Tale Test
 • Κακοποίηση Παιδιού
 • Αυτογνωσία και Προσωπική Ανάπτυξη
 • Πρακτικές Εφαρμογές Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στις Αγχώδεις Διαταραχές
 • Η Ανάπτυξη της Αυτοπεποίθησης
 • Προσωπικότητα και Ευτυχία
 • Πρόγραμμα Προσωπικής Αλλαγής και Επιτυχίας
 • Προσωπική Αντιμετώπιση Κρίσεων
 • Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων & Διεκδικητικότητας
 • Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Άγχους και Αλλαγής Συναισθημάτων
 • Διαχείριση Άγχους (Stress Management)
 • Διαχείριση Θυμού (Anger Management)

ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σεμινάρια Διατροφής

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι στα Νοσοκομεία και η Αντιμετώπιση τους – Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων
 • Κλινική Αξιολόγηση
 • Νευροψυχολογική Διάγνωση και Αποκατάσταση Νευρολογικών Διαταραχών
 • Η Αναδυόμενη Τάση του Gamification: Εφαρμογές στο Νέο Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 • Θεμελιώδη Δερμοτριχολογία
 • Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος
 • Βιοστατιστική
 • Διαχείριση και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής Ποιότητας σε Οργανισμούς Υγείας
 • Benchmarking στην Υγεία
 • Αυτοματοποίηση Διαδικασιών στα Ιατρικά Εργαστήρια

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σεμινάρια Λογοθεραπείας

 • Δυσλεξία – Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Αισθητήριες Διαταραχές και οι Επιπτώσεις του στην Ανάπτυξη του Λόγου

 • Αντιμετώπιση Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών

 • Διάγνωση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

 • Η Χρήση και η Λειτουργία των Διαδραστικών Πινάκων στο Δημοτικό

 • Παιδικό Ιχνογράφημα

 • Θέατρο & Μουσικοκινητική

 • Τα Χαρισματικά Παιδιά και η Εκπαίδευση τους

 • Η Εκπαιδευτική και η Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Παιδιών με ΔΕΠ-Υ Μέσω της Παιγνιοθεραπείας

 • Children Apperception Test (CAT) – Thematic Apperception Test (TAT)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)

 • Ασφάλεια Εργασίας και Υγιεινή Εργαζομένων
 • ISO 9001:2008 – Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 9001:2008 – Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001:2004 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 22000:2005 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Βασικές Αρχές Φυσικής Αρχειοθέτησης
 • Ο Ρόλος της Six Sigma στην Σύγχρονη Επιχείρηση
 • ISO 27001:2003 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Απαιτήσεις για Υλικά Συσκευασίας στη Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφαρμογή και Απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ
 • ISO 22716:2007 – Καλλυντικά – Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
 • Ειδικά Θέματα ISO / IEC 17025 – Επικύρωση / Επαλήθευση, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Πιστοποίηση Six Sigma Yellow, Green & Black Belt
 • Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών
 • ISO 50001:2011 – Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Αυτόνομη Συντήρηση για Χειριστές Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας σε Ηλεκτρολογικούς Χώρους
 • Οπτικός Έλεγχος
 • Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων
 • Βιομηχανικό Marketing
 • Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Πυρασφάλεια
 • Solidworks Sheet Metal
 • Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων και Λεβητών
 • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Εισαγωγή στα Συστήματα: Γειώσεων – Αντικεραυνικής Προστασίας – Προστασία από Υπερτάσεις
 • Κατάρτιση Συγκολλητών κατά EN 287-1 με Εξετάσεις
 • Πιστοποίηση KNX Partner
 • Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σεμινάρια Περιβάλλοντος

 • Μέτρηση Αέριων Εκπομπών σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Αποτελεσματική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις
 • Ενεργειακή Αειφόρος Δόμηση σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις
 • Συστήματα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε.
 • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας
 • Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμου & Λειτουργίας Συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων
 • Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
 • Πιστοποίηση KNX Partner

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up