Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών». 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και είναι μοριοδοτούμενο για ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Απευθύνεται σε:

  • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας,
  • Εργαζόμενους και επαγγελματίες της εκπαίδευσης εφήβων ή ενηλίκων
  • Εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας

Στο Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 4η φορά και για  3η συνεχή χρονιά, εισάγονται νέες καινοτόμες προσεγγίσεις που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στην Ελλάδα.  Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από δια ζώσης εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.

Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξία: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων. Αντίθετα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

Αιτήσεις εγγραφής από 03/02/2020 έως και 27/02/2020.
Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο: https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_INFO

Leave a Reply