Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει την επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών μέσω του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».

Ο σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας αποτελεί η υλοποίηση των δράσεων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Μαθηματικά» και «Νέα Ελληνικά», της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των μαθητών (στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους), καθώς και του Συμβούλου Καθηγητή.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα λειτουργεί το τρέχων έτος σε 400 επαγγελματικά λύκεια του κράτους, ενώ χρηματοδοτείται από το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης. Οι δράσεις του προγράμματος αποτελούν η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, η ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή».

Επιπροσθέτως, δράσεις του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», που προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, ο εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, καθώς και η δικτύωση των σχολείων μέσα από κοινές πλατφόρμες επικοινωνίας οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων.