Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους πτυχιούχους, ηλικίας 25-45 ετών έχουν προκηρυχθεί. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης στον κλάδο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αφορούν:

1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»

2. «Προώθηση στην Απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 30 έως 45 ετών, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας».

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Παροχή 2 υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες).
  • Πρακτική άσκηση (200 ώρες) σε επιχειρήσεις.
  • Πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας).

Τ’ αντικείμενα κατάρτισης και πιστοποίησης αποτελούν:

  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
  • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού.
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα παραλάβουν επίδομα χρηματικού ύψους 2.800€.

Πηγή: masterkek.gr

Leave a Reply