Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Τριτοβάθμια

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

“Youth at Risk” ESC πρόγραμμα 6 μήνες Sciacca, Ιταλία.

Θέσεις για τέσσερα άτομα  (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας  μέσω του προγράμματος Eu Solidarity Corps στο Sciacca της Ιταλίας  για 6  μήνες (01/11/2020 – 30/04/2021). Το πρόγραμμα σχετίζεται με την υποστήριξη δημιουργικών δραστηριοτήτων σε κέντρα φιλοξενείας ανήλικων.  Παρακαλούμε τόσο η αίτηση και τα επισυναπτόμενα (βιογραφικό και έκθεση κινήτρου) να είναι στα αγγλικά!

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30/10/2020.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 275 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας,  ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή, εκμάθηση της γλώσσας. Δίνεται αναγνωρισμένος τίτλος προυπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματική των δράσεων και πληροφορίες για το φορέα ΕΔΩ!!!  και η αίτηση ΕΔΩ!!!

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να στείλετε στο placements@usbngo.gr 

Leave a Reply