πανεπιστημιακά νέα
Επιμόρφωση

EPICUR ENTREPRENEURIAL LAB – SUMMER SCHOOL EDITION

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EPICUR, διοργανώνει σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) (Αυστρία) και Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Γερμανία), το θερινό σχολείο “EPICUR Entrepreneurial Lab – Summer School Edition”.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους φοιτητές των πανεπιστημίων – μελών της Συμμαχίας EPICUR και το οποίο προσφέρει άμεση επιχειρηματική εκπαίδευση, γνώση και κατάρτιση. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η σύνθεση της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της επιχειρηματικότητας μέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων σε κοινωνικά προβλήματα και σε θέματα βιωσιμότητας, βασισμένες στην εμπειρία και τις τεχνολογίες που θα προσφέρουν το ΑΠΘ, το BOKU και το ΚΙΤ.

Το θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε πλήρεις ημέρες εκπαίδευσης σε συνδυασμό με ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές επισκέψεις και συνεργασία με start-ups.

Leave a Reply