Τριτοβάθμια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Σύμφωνο επιχορήγησης ύψους 73.000 ευρώ υπογράφηκε μεταξύ του Δ.Π.Θ. και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με την επιχορήγηση προβλέπεται ενίσχυση του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης του δημοκρίτειου. Ο σκοπός αποτελεί η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στα Πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα αξιοποιηθεί για την στελέχωση του εργαστηρίου μοριακής βιολογίας με εργαστηριακά όργανα και την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ανταγωνιστικότητας του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας.
Από την επιχορήγηση θα υπάρξουν πλεονεκτήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης, διότι θα εξειδικευθούν σε καινοτόμες μοριακές τεχνικές στην εντομολογία και τη φυτοπροστασία.

Παράλληλα, θα υλοποιούνται οι αναλύσεις μοριακής οικολογίας, όπου δεν ήταν εφικτή λόγω ελλιπούς εξοπλισμού, συνεπώς αποστέλνονταν τα δείγματα σε εξωτερικά εργαστήρια. Επιπλέον, θα παρέχεται πρόσβαση σε ερευνητικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του προσωπικού το οποίο θα διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και θα διεκδικεί κονδύλια έρευνας.

Αναλυτικότερα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Leave a Reply