Επιστήμες Επικοινωνίας
Τριτοβάθμια

ΈΜΜΙΣΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η ερευνητική ομάδα MNL στο Ινστιτούτο της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει έμμισθες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων Ερευνητών υπό την επίβλεψη του ερευνητή Δρ. Χαρίλαου Κουμαρά στη θεματική περιοχή των δικτύων 5ης γενιάς (5G) και συγκεκριμένα στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

– 5G Core programmability for supporting Industry 4.0 applications

– Private 5G networks for vertical Industries, supporting deterministic Networking

– Cloud-native 5G Core evolution and openness for NetApps development

– End-to-end 5G network slicing

– AI-driven 5G network orchestration based on machine learning techniques.

Οι θέσεις είναι έμμισθες, καθώς υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email koumaras [ a t ] iit.demokritos.gr μέχρι και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 210 650 3107

Leave a Reply