Θετικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Tο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν από κοινού το ενδέκατο διεθνές συνέδριο με επίκεντρο θέματος:«Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications» (IMA-2019). Το συνέδριο πραγματοποιείται στα Ιωάννινα  στα Ιωάννινα το χρονικό διάστημα από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θέματα:

 • Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Χρωματογραφικές, Θερμικές και Μικροσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Σύγχρονες εξελίξεις στη συλλογή, προετοιμασία και αποθήκευση δειγμάτων
 • Τεχνικές διαχωρισμού
 • Συνδυασμένες τεχνικές (LC/MS, GC/MS, ICP/MS)
 • Ανάλυση ιχνοποσοτήτων και ειδοταυτοποίησης (speciationanalysis)
 • Βιοαναλυτικές και Ανοσοαναλυτικές τεχνικές
 • Μικροσυστήματα ανάλυσης (chips)
 • Ρομποτική και Αυτοματοποίηση
 • Χημικοί και βιο-αισθητήρες
 • Διαχείριση εργαστηριακών αναλύσεων (LIMS), Χημειομετρία, Έλεγχος διεργασιών με αναλυτικές μεθόδους
 • Αναλύσεις πεδίου – Φορητά όργανα
 • Έλεγχος ποιότητας, Διαπίστευση εργαστηρίων
 • Μετρολογία Αερολυμάτων
 • Εφαρμογές Αναλυτικών Τεχνικών στο Περιβάλλον, Βιοιατρική, Φαρμακευτική, Τρόφιμα, Υλικά (Νανουλικά, Έξυπνα Υλικά, Ανάλυση Επιφανειών), Αρχαιομετρία

H έναρξη του Επιστημονικού Προγράμματος θα υλοποιηθεί την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου και ώρα έναρξης στις 18.00, με την ολοκλήρωση του να έχει προγραμματιστεί στις 25 Σεπτεμβρίου. Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στη ιστοσελίδα: www.ima2019.gr.

Leave a Reply