Δευτεροβάθμια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ανακοινώθηκε πως η διαδικασία αιτήσεων για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 2 έως 20 Μαΐου.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη των αιτήσεων του τρέχοντος έτους υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αμύνης, όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικότερα: Προκήρυξη