Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Επιμόρφωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΑΚ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα διεξάγει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)».

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 39 ώρες και τα δίδακτρα του αντιστοιχούν σε 420 ευρώ. Ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος θα αποτελέσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mli@uom.edu.gr .

Leave a Reply