Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ
Επιμόρφωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΔΒΜ ΤΟΥ ΑΠΘ

Νέοι Κύκλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Θερινά Σχολεία/Summer Schools

 Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες

Κοινωνικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες

Επιστήμες Ζωής και Υγείας

Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πληροφορίες:
http://www.diaviou.auth.gr/

Leave a Reply