Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ
Επιμόρφωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων».

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον νέο εθνικό εφαρμοστικό νόμο (Ν. 4624/2019). Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες: α) την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο δημόσιο τομέα β) και την αντίστοιχη εφαρμογή του σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει διαβαθμισμένες ενότητες διδασκαλίας. Η κοινή ενότητα περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θεμελιώδεις έννοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του εφαρμοστικού νόμου. Η ειδική ενότητα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: Την εξειδίκευση σε ειδικά νομικά, οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο Δημόσιο τομέα και αντίστοιχα εξειδίκευση του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σε ζητήματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απασχολούμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που θέλουν να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα νομικά και τεχνικά ζητήματα του Κανονισμού προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και Υπεύθυνους προστασίας δεδομένων που θέλουν να εξειδικευτούν σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.Π.Θ. Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα παρακολουθούν σε ζωντανό χρόνο βιντεοδιαλέξεις και θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας, θα εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση σε κατάλληλα προσαρμοσμένο στις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  στη σχετική βιβλιογραφία.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής ή

β) Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 4 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS).

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 250€. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

  • 10% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων,
  • 10% σε Πτυχιούχους Φοιτητές ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος και σε Ομαδικές εγγραφές (5+)
  • 30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+)
  • 50% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς.

Leave a Reply