Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριτοβάθμια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί τον 6ο κύκλο , του μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση» διάρκειας 200 ωρών (2,5 μήνες). Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ με κωδικό έρευνας 16349.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πρωτίστως η θεωρητική και πρακτική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Δευτερευόντως, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Το πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο της μεικτής μάθησης (Blended Learning). Στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος, ο κάθε συμμετέχων μελετά ειδικά διαμορφωμένο υλικό και  στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά, ένα τεστ αξιολόγησης. Το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από εννέα θεματικές ενότητες. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει α) την συμμετοχή και ανάλυση πραγματικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) την παρουσίαση και κριτική ανάλυση μίας μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών από μεριάς κάθε συμμετέχοντα.

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρκεί 2,5 μήνες με σύνολο διδακτικών ωρών 200.  Οι 180 ώρες αφορούν Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, οι 4 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και οι 16 ώρες  τρεις Δια Ζώσης Συναντήσεις. Λόγω, βέβαια, των ιδιαίτερων συνθηκών  που επικρατούν, εξαιτίας του COVID-19, η διαδικασία της εκπαίδευσης θα βασιστεί μόνο στην εξ αποστάσεως, μέχρι νεωτέρας. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 180 ώρες που αφορούν Ασύγχρονη Εκπαίδευση και 20 ώρες Σύγχρονης Εκπαίδευσης (με τηλεκπαίδευση).
 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε :
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και Δια βίου μάθησης
  • Παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος

Λήξη υποβολής αιτήσεων 12 Απριλίου 2021
Έναρξη μαθημάτων Απριλίου 2021

Leave a Reply