Υποτροφίες
Υποτροφίες

29 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 29 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • 5 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
  • 4 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
  • 9 θέσεις Επιστημών Ζωής
  • 14 θέσεις Θετικών Επιστημών
  • 4 θέσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • 3 θέσεις Ιατρικές Επιστήμες
  • 3 θέσεις Κοινωνικών Επιστημών
  • 1 θέση Οικονομικών Επιστημών
  • 1 θέση Επιστήμες Διοίκησης

Αναλυτικότερα: Προκήρυξη 37 Υποτροφιών Εξωτερικού

Leave a Reply