Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ NEW MEDIA ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ.


  ΞΕΚΙΝΟΥΝ 31/3/2020  

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας των δύο προγραμμάτων και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 30/3/2020.  Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.    

Τα δύο προγράμματα έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, επαγγελματιών και στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, εφοδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με σημαντικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

1.  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ NEW MEDIA ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

Το πρόγραμμα προορίζεται να καλύψει στοχευμένες ανάγκες των στελεχών των  αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και των γυμναστών που απασχολούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην εκπαίδευση.   
Παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης. Είναι ετήσιας διάρκειας (39 εβδομάδες, 325 ώρες, 13 ECTS).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, τα δίδακτρα και την μοριοδότηση που αυτό παρέχει, στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://sportcommunication.uop.gr


2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο στην βάση δύο κατευθύνσεων, ώστε ο εκπαιδευόμενος να επιλέξει την κατάλληλη κατεύθυνση για τον ίδιο, έχοντας ως γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του εργασιακού του περιβάλλοντος.  Οι δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι οι εξής :  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ DIGITAL MARKETING.
Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης.
Είναι ετήσιας διάρκειας (36 εβδομάδες, 475 ώρες, 19 ECTS).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, τα δίδακτρα και την μοριοδότηση που αυτό παρέχει, στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://digitalcommunication.uop.gr.

Leave a Reply