Σεμινάρια Πληροφορικής
Επιμόρφωση

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), σας καλωσορίζουν στο επτάμηνο (480 ωρών) μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο: «Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας (ΝΤΠ) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»

Σκοπός του προγράμματος: Αντικείμενο του εξ αποστάσεως προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και η θεωρητική κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι κ.ά.) σε θέματα που σχετίζονται αφενός με την Ειδική Εκπαίδευση αφετέρου με τη χρήση των Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας. Κύριος στόχος είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα διευκολύνουν τη συνεκπαίδευση και την κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της τεχνολογίας με επιτυχία στη γενική τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους.

Διάρκεια προγράμματος και μέθοδος υλοποίησης:
– Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 διδακτικές ενότητες των 40 ωρών έκαστη (12Χ40= 480 ώρες συνολικά) και ολοκληρώνεται σε 7 μήνες.
– Η κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει σύγχρονη παρακολούθηση έξι (6) διδακτικών ωρών. Οι υπόλοιπες 34 διδακτικές ώρες θα κατανέμονται ως εξής: 24 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας οι οποίες θα υλοποιηθούν σε 12 δίωρες θεματικές ενότητες συνοδευόμενες από εποπτικό υλικό. Οι υπόλοιπες 10 (δέκα) διδακτικές ώρες αφορούν στην αξιολόγηση των εργασιών από τους διδάσκοντες.
– Ο κύριος τρόπος υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ασύγχρονος. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση (τηλεδιασκέψεις) μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Δηλαδή, η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και η συμμετοχή στις δραστηριότητες γίνονται σε χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, αλλά πάντοτε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα της κάθε Διδακτικής Ενότητας και της προθεσμίας της κάθε δραστηριότητας αξιολόγησης.

Έναρξη Νέων Τμημάτων του προγράμματος: 23 Νοεμβρίου 2020
Προθεσμία αιτήσεων: 11 Οκτωβρίου 2020

Επικοινωνία-Πληροφορίες:
– Για πληροφορίες και γραμματειακά ζητήματα, να επικοινωνείτε με τη γραμματεία:
Τηλ: 2661087421 (Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-14.00), email: lit@ionio.gr

Leave a Reply