Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοίνωσε την έναρξη προγραμμάτων για την υποστήριξη στην αγορά εργασίας νέων ανέργων πτυχιούχων.

Τα προγράμματα ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Το πρόγραμμα με τίτλο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων αφορά πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας», όπου το ηλικιακό όριο τους αντιστοιχεί σε εύρος 25 έως 29 ετών. Το δεύτερο πρόγραμμα για την προώθηση στην απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας», αφορά άτομα όπου το ηλικιακό όριο τους αντιστοιχεί σε εύρος 30 έως 45 ετών.

Σκοπός των δράσεων αποτελεί:
α) η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
β) η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες) και πρακτική άσκηση (200 ώρες) σε επιχειρήσεις,
γ) η πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, και απευθύνεται σε συνολικά 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής).

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής ειδικότητες:

α) τεχνικός εφαρμογών λογισμικού,

β) ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων

γ) εφαρμογών, προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων αντιστοιχεί στο ποσό των 2.800 ευρώ (2.000€ για τη θεωρητική κατάρτιση των νέων και το ποσό των 800€ για την πρακτική άσκηση).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει οριστεί η 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply