Οπτικοακουστικές Σπουδές
Επιμόρφωση

DRONE PRO, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 125 ωρών φόρτου εργασίας και αντιστοιχούν σε 12 μονάδες ECTS. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο που χαρακτηρίζουν το απαραίτητο πλαίσιο για τον χειρισμό UAVs. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στη χρήση UAVs και στην επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από χρήση UAVs από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

• Σε στελέχη, μετόχους ή εργαζόμενους σε τεχνικά γραφεία μηχανικών, στις κατασκευές, ογκομετρήσεις, οδεύσεις, μετρήσεις αποστάσεων, 3D αναπαραστάσεων κατασκευών και δομών, σε ελέγχους στατικής κατάστασης δομικών κατασκευών, ελέγχους ζημιών σε κτήρια, γέφυρες και κατασκευές, στη θερμική συμπεριφορά κτηρίων κ.α
• Φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προ και μεταπτυχιακούς που στοχεύουν στην αναβάθμιση του βιογραφικού τους και των επαγγελματικών τους εφοδίων.
• Σε επαγγελματίες φωτογράφους που στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της χρήσης UAVs.
• Σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, κατά τόπους τεχνικών υπηρεσιών, που μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των UAVs για επιχειρησιακά σχέδια προερχόμενα της δημόσιας διοίκησης, εποπτεία έργων ή αποτίμηση φυσικών καταστροφών.

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να μπορούν να αναγνωρίσουν τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα σύγχρονα UAVs.
• Να γνωρίζουν τις αεροδυναμικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι λειτουργίες των UAVs. Να έχουν την δυνατότητα εκτίμησης των μετεωρολογικών συνθηκών και το βαθμό επισφάλειας μιας πτήσης.
• Να εφαρμόσουν στην πράξη καθοδηγούμενες πτήσεις.
• Να σχεδιάζουν αυτόνομες πτήσεις με τη χρήση λογισμικού και να προγραμματίζουν την απαραίτητη ακολουθία από ενέργειες για την λήψη δεδομένων.
• Να μπορούν να επεξεργαστούν, αν είναι επιθυμητό, τα δεδομένα που προέρχονται από πτήσεις με τη βοήθεια ειδικευμένου λογισμικού.
• Να γνωρίζουν τις αστικές ευθύνες που προκύπτουν από τη χρήση των UAVs και να λαμβάνουν μέριμνα ώστε να είναι καλυμμένοι από αυτές.

Περισσότερες Πληροφορίες: Drone Pro, Επεξεργασία Ψηφιακών Εικόνων

Leave a Reply