Επιστήμη Εγκεφάλου
Επιμόρφωση

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ STEM

Με τις προκλήσεις της πανδημίας του κορονοϊού αναθεωρήθηκαν πολλές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Η τηλεκπαίδευσηδημιούργησε προβλήματα που ίσως δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ μέσα στη σχολική αίθουσα. Γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της νευροεκπαίδευσης.

Η νευροεκπαίδευση έχει να προσφέρει πολλά στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων και ιδιαίτερα του STEM. Το STEM είναι μια ιδιαίτερα προηγμένη μέθοδος διδασκαλίας που συνδυάζει διαφορετικούς γνωστικούς κλάδους με την διευρευνητική-ανακαλυπτική μάθηση. Για την επίτευξη των στόχων του STEM είναι απαραίτητη η νευροεκπαίδευση. Το εν λόγω webinar αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί το νέο εκπαιδευτικό τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί από την πανδημία.

Στο δεύτερο μέρος θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων με βάση τις αρχές της μάθησης συμβατής με τον εγκέφαλο. Στο τρίτο μέρος θα περιγραφούν η STEM μεθοδολογία και οι προοπτικές της για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο τελευταίο μέρος θα παρουσιαστούν ορισμένα πολυβραβευμένα STEAM πρότζεκτ που υλοποιήθηκαν σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς όπως φυσική, αστροφυσική, σωματιδιακή φυσική, αστρονομία και διδασκαλία ξένης γλώσσας.

Ο στόχος της επιμόρφωσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς απέναντι στις νέες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Ένας από τους στόχους της επιμόρφωσης είναι και η μετάδοση των αρχών των γνωστικών νευροεπιστημών και των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση. Επιπλέον, στόχος της επιμόρφωσης είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη STEAM εκπαίδευση και τη μεθοδολογία της.

Leave a Reply