Επιστήμες Ψυχολογίας
Δευτεροβάθμια

ΔΩΡEΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ| ΕΦΗΒΕΙΑ VS ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Το πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας αφουγκραζόμενο τις ανάγκες μαθητών και γονέων, διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες. Ο σχολικός ψυχολόγος Δ. Αγοραστός και η σύμβουλος σταδιοδρομίας Ι. Κοκολαντωνάκη, παρατηρώντας την πορεία των εφήβων στο σχολικό τους πλαίσιο κατά την διάρκεια της πανδημίας θα συνομιλήσουν με εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση στην καθημερινότητα τους. Τα τρία επίπεδα στα οποία θα επικεντρωθεί η συζήτηση είναι το ατομικό (συναισθήματα, φόβοι/φοβίες, διαχείριση αρνητικών σκέψεων), το οικογενειακό (πώς οι γονείς των εφήβων μπορούν να υποστηρίξουν τους εαυτούς και τα παιδιά τους) και το σχολικό/μαθησιακό (ιδανικός ρόλος των εκπαιδευτικών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές). Στο επίκεντρο της ανοικτής συζήτησης θα τεθούν οι ίδιες οι απορίες και τα βιώματα των συμμετεχόντων.

Σκοπός

Σκοπός είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν ο καθένας από την επαγγελματική του σκοπιά σε σχέση με τον αντίκτυπο της πανδημίας στους εφήβους. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε στοιχεία «καλών πρακτικών» αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών από τους ίδιους τους έφηβους αλλά και το περιβάλλον τους. Μέσα από το μοίρασμα και την κατάθεση κοινών βιωμάτων/προβληματισμών αυξάνεται το αίσθημα του «ανήκειν» και προάγεται η αλληλεγγύη μεταξύ μας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στην συζήτηση/εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν έφηβοι/ες (μαθητές/ριες γυμνασίου και λυκείου), γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς παροχής ψυχικής υγείας, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και όσοι συνεργάζονται με εφήβους ή με οποιοδήποτε τρόπο αλληλοεπιδρούνε μαζί τους.

Θεματικές ενότητες

Επιπτώσεις της Πανδημίας στο άτομο

Το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας, εκτός από τις εμφανείς αλλαγές στο άτομο, επιφέρει πλήθος ορμονικών και συναισθηματικών μεταπτώσεων. Στην πρώτη ενότητα θα αποσαφηνισθούν οι αναταράξεις της πανδημίας σε ατομικό επίπεδο. Ποια συναισθήματα συνοδεύουν το άτομο και πως μπορεί να τα διαχειριστεί; Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πανδημίας σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων; Ποιες συμπεριφορές είναι ανησυχητικές;

Επιπτώσεις της Πανδημίας στο σύστημα της Οικογένειας

Εκτός από τους εφήβους, η πανδημία έχει επηρεάσει το σύνολο του θεσμού της οικογένειας και τις επιμέρους σχέσεις των μελών της. Πώς η οικογένεια θα διαχειρισθεί ως ομάδα τις αναταράξεις της πανδημίας; Πώς οι γονείς θα φροντίσουν τους εαυτούς και τα παιδιά τους; Αναφορά σε καλές πρακτικές.

Σχολείο και Πανδημία

Οι έφηβοι/ες στο σχολικό περιβάλλον έχουν έρθει σε επαφή με πλήθος αλλαγών και μεταβάσεων (τηλεκπαίδευση, απουσία από την σχολική αίθουσα, έλλειψη κοινωνικοποίησης). Ταυτόχρονα, οι μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου αυξάνονται με έντονους ρυθμούς, ενώ το ίδιο το σύστημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξελίσσεται. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις ανάγκες των ίδιων των εφήβων με απώτερο σκοπό να «ακουστούν» δυνατότερα οι φωνές τους.

Πανελλήνιες εν καιρώ πανδημίας

Οι συνεχείς αλλαγές στο σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά εκ μέρους των μαθητών, αλλά και διαχείριση του αναμενόμενου άγχους, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας. Ταυτόχρονα, τα κριτήρια επιλογής σπουδών μεταμορφώνονται από τις επιρροές που ασκεί η πανδημία στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν προτάσεις προς μία συνειδητή επιλογή σπουδών καθώς και μία σύντομη καταγραφή των επαγγελματικών κλάδων που αναμένεται να παρουσιάσουν την μεγαλύτερη ζήτηση τις επόμενες δεκαετίες. 

Κράτηση Θέσης

Leave a Reply