Σεμινάρια διοίκησης
Επιμόρφωση

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΄΄TECH TALENT SCHOOL΄΄

Το πρόγραμμα Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών, όχι μόνο σε σχέση με τη δράση τους μέσα στη σχολική κοινότητα αλλά και ως επαγγελματίες.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εστιάζει και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, καθώς ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των ίδιων και των μαθητών τους.  

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης μέσω των εργαλείων που παρέχονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και φοιτητές της παιδαγωγικής επιστήμης.

Θεματικοί Πυλώνες

Ενδυνάμωση σε Ψηφιακές Δεξιότητες

Επαγγελματική ενδυνάμωση

Ψυχική Ανθεκτικότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη

Ενδυνάμωση στη Σχολική Κοινότητα

Δωρεάν Εκπαιδευτικοί κύκλοι

27-30 Ιουνίου – Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς – 3ος κύκλος Ιουνίου Β/Θμιας 

4-7 Ιουλίου – Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς – 1ος κύκλος Ιουλίου Α/Θμιας

11-14 Ιουλίου – Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς – 2ος κύκλος Ιουλίου Α/Θμιας

18-21 Ιουλίου – Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς – 1ος κύκλος Ιουλίου Β/Θμιας 

25-28 Ιουλίου – Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς – 2ος κύκλος Ιουλίου Β/Θμιας

Leave a Reply