Σεμινάριο υπολογιστικής
Τριτοβάθμια

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑMMΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών και κατάρτισης 100% δωρεάν.

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή, με το Ι.Ι.Ε.Κ. της,
αποτελεί την επιλογή για εκείνους που ξέρουν τι ζητάνε από την
εκπαίδευση και κατάρτιση τους ως:
✓ Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του
Τουρισμού,
✓ Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην
ταξιδιωτική βιομηχανία,
✓ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web
designer-Developer/ Video games).

Αλλά και με το Κε.Δι.Βι.Μ.2 της, μέσα από το οποίο
μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες:
✓Στην Επεξεργασία επιφανειών ξύλου με ξυλόφυλλα
(Μαρκετερί),
✓Σε Σχεδιαστικές Εφαρμογές για Κουζίνες, Ντουλάπες,
Γραφεία και Πρακτική Εφαρμογή τους.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Leave a Reply