Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2020 έως 2021 συνολικά τριάντα θέσεις για τα Δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας”, αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, αποτελεί η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

Οι σχετικές προκηρύξεις και για τα δύο ΠΜΣ είναι διαθέσιμες online:

http://publichealthpolicy.med.auth.gr/el/info/news/184-kai-2020-21

http://phc.med.auth.gr/el/info/news/180-kai-2020-21

Leave a Reply