πανεπιστημιακά νέα
Τριτοβάθμια

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»-Preparation in the French language for participating in ERASMUS+ Programmes (κωδικός: ΓΑΛ- ERASM-Β) κατά το χρονικό διάστημα από 22 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου 2021.

Περιγραφή μαθήματος: Στο μάθημα γίνεται εξοικείωση με στιγμές καθημερινής ζωής στη Γαλλία και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες καθώς και με στοιχεία του γαλλικού πολιτισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών-πολιτισμικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών στη γαλλική γλώσσα προκειμένου να διευκολυνθεί η παραμονή των σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα του Κ.Δ.Ξ.Γ.
Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τετάρτη, 16:00-18:15 από τη διδάσκουσα Ελένη Γκίνου, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021.
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάψουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23.00.

Leave a Reply