πανεπιστημιακά νέα
Υποτροφίες

ΔΩΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων 4 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές δύο 2 για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας 1 υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας. Οι υποτροφίες αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο προπτυχιακό μεταπτυχιακό διδακτορικό.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/11/2021-31/12/2021.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο

Το ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου προκηρύσσει τις εξής υποτροφίες για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22

1. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη βαθμός απολυτηρίου Λυκείου μαθητές ή μαθήτριες Τεγεατικής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2021 από το Λύκειο Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα
2. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη βαθμός απολυτηρίου Λυκείου μαθητές ή μαθήτριες Μαντινειακής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2021 από τα Λύκεια της Επαρχίας Μαντινείας πλην Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα
3. Μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο

Leave a Reply